k

Novinky

Jako tomu bylo v minulých letech, i 9. ročník Celonárodního čtení Bible získal záštitu ministra kultury Mgr. Daniela Hermana, doplněnou milými slovy paní náměstkyně: „Závěrem přeji jménem pana ministra i svým vydařený průběh letošního ročníku Celonárodního čtení Bible 2017 i jeho kladné přijetí oceněné zájmem široké veřejnosti.“

Číst dále…

Vážení přátelé a partneři, tento rok pořádáme již 9. ročník Celonárodního čtení Bible. Akce vyvrcholí o velikonočním týdnu, který tento letos začíná 9. dubna. V loňském roce se Bible četla celkem na 50 místech. Na kolika místech v České republice bude Boží slovo zaznívat letos?
Někde bude čtení probíhat na náměstí či na ulici, jinde v knihovně nebo v kavárně. Možností je mnoho a kreativitě pořadatelů se meze nekladou. Velmi přínosné je spojení s hudbou, pašijovými hrami, charitativní akcí apod. Hlavním cílem čtení je připomenout smysl Velikonoc a upozornit na Bibli jako naše společné kulturní a duchovní dědictví. Velmi si přejeme, aby si čtenáři i pořadatelé celý čas užili a aby jim setkání s Božím slovem přineslo radost a povzbuzení.
Číst dále…

Partneři


Slovo (balík 100 ks)